Skip to Content

Documentos

Filtres: First Letter Of Last Name és A  [Clear All Filters]
[A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
A
Abad, M. - F. (2009).  Financial aspects of open access journals. Contributions to Science. 5(1), 114. Descàrrega: abad_financial aspects open access.pdf (136.01 KB)
Abadal, E. (2007).  Líneas de actuación para los depósitos digitales españoles. La ecología de los repositorios institucionales.
Abadal, E. (2014).  El acceso abierto en Humanidades. Humanidades Digitales: una aproximación transdisciplinar.
Abadal, E. (2012).  Acceso abierto a la ciencia. “El profesional de la Información”.
Abadal, E. (2013).  L’impacte de l’accés obert en la comunicació científica. Segones Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013).
Abadal, E., & Fernández M. N. E. (2014).  Les revistes científiques a Catalunya (2012-2013). Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. 3, 111-119.


by Dr. Radut