Presentació

Sobre el portal

El portal AccesoAbierto.net vol ser el principal canal de divulgació dels avenços del grup de recerca "Accés obert a la ciència" respecte de la situació de l'accés obert a Espanya i també concentrar la informació existent sobre aquesta qüestió en l'àmbit hispànic.
 
El portal es dirigeix fonamentalment als autors (que busquen informació sobre drets i condicions per poder arxivar automàticament les seves publicacions), als bibliotecaris (que necessiten dades sobre els drets de les revistes i els dipòsits existents), els gestors científics i universitaris (que necessiten conèixer quines són les polítiques que s'estan duent a terme en aquest àmbit) i als interessats en l'accés obert en general.
 
Continguts del portal

•  "Documents": inclou els informes i publicacions elaborades pels membres del grup de recerca.
•  "Bloc": informacions i comentaris sobre aspectes relacionats amb l'accés obert a la ciència a Espanya (congressos, legislació, bibliografia, etc.).
•  "BuscaRepositorios": base de dades dels dipòsits institucionals espanyols.
•  "Dulcinea": base de dades sobre drets d'autor i condicions d'autoarxiu de les revistes científiques espanyoles.
 
Línies de treball


L'objectiu general de la nostra recerca és analitzar la situació d'Espanya en el desenvolupament d'estratègies d'accés obert, en particular d'aquelles relacionades amb la creació de dipòsits institucionals (i amb l'autoarxiu en aquells ja existents), i com a conseqüència d'aquesta anàlisi, proposar estratègies, polítiques i recomanacions de futur per avançar en aquesta línia.